Mednewscy

Mednewscy

Κοινή Διακήρυξη για την Εργασία στο σεξ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Νόμο

Οι εργαζόμενοι στο σεξ παγκοσμίως βιώνουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, οι οποίες έχουν καταγραφεί επιστημονικά σε μελέτες και έρευνες, σε αιτήματα στα Ηνωμένα Έθνη, σε δικαστήρια, και στις έγγραφες μαρτυρίες των ίδιων των εργαζομένων. Καταστάσεις κακοποίησης και παραβιάσεις δικαιωμάτων υφίστανται σε θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, στέγασης, εργασίας, εκπαίδευσης από την αστυνομία και άλλους κυβερνητικούς εκπροσώπους, όπως και σε θρησκευτικά και νομικά συστήματα παγκοσμίως.

 

Η Διακήρυξη περιλαμβάνει οκτώ προτεραιότητες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα άτομα που εργάζονται στο σεξ, με σκοπό την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξασφάλιση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

 

Ο παγκόσμιος οργανισμός Global Network of Sex Work Projects (NSWP) μετά από δεκαοκτάμηνη παγκόσμια διαβούλευση μεταξύ των μελών του το 2013 και 2014, συμφώνησε στην Κοινή Διακήρυξη για την Εργασία στο σεξ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Νόμο. Αυτή η Διακήρυξη περιλαμβάνει οκτώ προτεραιότητες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα άτομα που εργάζονται στο σεξ, με σκοπό την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την εξασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων που εργάζονται στο σεξ στη δικαιοσύνη. Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν όλους τους εργαζόμενους στο σεξ ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, ηλικίας, θρησκείας, εκπαιδευτικού επιπέδου, ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού. Ο απώτερος στόχος αυτής της διακήρυξης είναι να αποτελέσει τη βάση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων των κυβερνήσεων παγκοσμίως και όλων των αρμόδιων φορέων για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο σεξ.

 

 1. Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της διοργάνωσης

Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα:

 • Να συνεργάζονται και να οργανώνουν με τη δική τους ηγεσία υπηρεσίες, ομάδες, επιχειρήσεις, συνδικάτα και μη κυβερνητικές οργανώσεις για κοινωνικούς, πολιτιστικούς, νομικούς σκοπούς όπως και για την προώθηση της συνηγορίας.
 • Του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι με άλλα άτομα που εργάζονται στο σεξ, με σκοπό να εκφραστούν οι απόψεις και οι ιδέες τους, καθώς και για την εκστρατεία για τα δικαιώματα των ατόμων που εργάζονται στο σεξ ενάντια του στίγματος και των διακρίσεων, όπως και στη βελτίωση της ζωής και των συνθηκών εργασίας τους.

 

 1. Το δικαίωμα στην προστασία από το Νόμο
 • Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν τα δικαίωμα αυθαίρετα ή παράνομα να μην κρατούνται, να μη συλλαμβάνονται, να μην απομακρύνονται ούτε να απελαύνονται είτε είναι ημεδαπός/-ή ή αλλοδαπός/-ή εργαζόμενου/-ης στο σεξ.
 • Δικαιούνται μη επικριτική πρόσβαση σε δίκαια δίκη και άλλους μηχανισμούς της δικαιοσύνης συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, η οποία επιτρέπει στους εργαζομένους/-ες του σεξ, την πρόσβαση και τη χρήση του μηχανισμού της Δικαιοσύνης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει το να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι μαρτυρίες των ατόμων που εργάζονται στο σεξ και να μην χρησιμοποιηθεί το ιστορικό της σεξουαλικής εργασίας τους εναντίον αυτών.
 • Δικαιούνται αμερόληπτες και μη εκφοβιστικές τυπικές διαδικασίες καταγγελιών κατά της αστυνομίας και των μεταναστευτικών αρχών.
 • Δικαιούνται την αναφορά αδικημάτων εναντίον τους χωρίς φόβο αντίκτυπων όπως τη σύλληψη , τον εγκλεισμό η την απαίτηση της δωροδοκίας από αρμόδια πρόσωπα εξουσίας.

 

 1. Το δικαίωμα να προστατεύεται από κάθε μορφή βίας

 Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα:

 • Στη ζωή και την εργασία μακριά από τη βία.
 • Να είναι απαλλαγμένα από πρακτικές που αποπέμπουν στη δουλεία, όπως και στην καταναγκαστική εργασία και την υποτέλεια.
 • Να είναι ελεύθερα από καταναγκαστικά προγράμματα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής απεξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες.
 • Να προστατεύονται από οποιοδήποτε είδος εξαναγκαστικής εργασίας, την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών ενάντια στη θέλησή τους, και την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών που βάζουν την υγεία τους σε κίνδυνο.
 • Να είναι απαλλαγμένα από την ταπεινωτική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων στην υγεία, όπως η υποχρεωτική εξέταση και αγωγή.
 • Να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η φωνή τους κατά την υποβολή αναφορών ή όταν επιμαρτυρούν για εγκληματικές πράξεις εναντίον αυτών.
 • Σε ασφαλή συστήματα για να αναφέρουν σε κρατικούς φορείς πράξεις βίας, για παραμέληση καθήκοντος και τη διαφθορά, και να υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα εναντίων αυτών που ασκούν βία.

 

 1. Το δικαίωμα στο να είναι ελεύθεροι/ες από διακρίσεις

Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν τα θεμελιώδη δικαιώματα:

 • Να είναι απαλλαγμένα από διακρίσεις με βάση την προηγούμενη ή την τρέχουσα εργασία τους ως εργαζόμενοι/-ες του σεξ. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει, επίσης, να επεκταθεί σε όποιον/-α συσχετίζεται με άτομο που εργάζεται στο σεξ, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, τρίτα πρόσωπα, τις οικογένειες, συντρόφους, και τους/-ις φίλους/-ες τους.
 • Να είναι απαλλαγμένα από διακρίσεις με βάση τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την ταυτότητα και έκφραση φύλου, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση, την τάξη, την εθνικότητα, την κατάσταση της υγείας (συμπεριλαμβανομένης της οροθετικότητας- HIV), την οικογενειακή ή άλλη μορφή νομικής σχέσης, την ιθαγένεια ή τη μεταναστευτική κατάσταση, τη φυσική κινητικότητα, την ψυχική υγεία, ή οποιαδήποτε άλλης κατάστασης.
 • Να λαμβάνουν επίσημη αναγνώριση ως άτομα με το δικαίωμα να δημιουργήσουν οικογένεια, την εγγραφή γεννήσεων, υιοθεσία παιδιών, τη σύναψη γάμων ή σύμφωνα συμβίωσης με έναν/ μια σύντροφο της δικής τους επιλογής.
 • Της πρόσβασης σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και στους κρατικούς ή τους θρησκευτικούς θεσμούς, παράλληλα με την πλήρη πρόσβαση στις παροχές που αυτά προσφέρουν.

 

 1. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα του ατόμου και την ελευθερία από κάθε αυθαίρετη παρέμβαση

Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα για:

 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής και ελευθερία από την αυθαίρετη παρέμβαση στην οικογένειά τους, το χώρο κατοικίας τους, και την αλληλογραφία. Συμπεριλαμβανομένων την αυθαίρετη κατάσχεση της προσωπικής ιδιοκτησίας.
 • Να είναι απαλλαγμένοι/ες από αυθαίρετες παρεμβάσεις και να μην εκτίθενται οι ταυτότητες, τα προσωπικά τους δεδομένα, οι σύντροφοί τους , οι οικογένειες και φίλοι/-ες, οι συνεργάτες/-ισσες, οι πελάτες/-ισσες αυτών (και οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε άλλος/-η που σχετίζονται με τους/-ις εργαζόμενους/-ες του σεξ) συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των ονομάτων και των φωτογραφιών τους.
 • Μη υποχρεωτική καταχώριση των ατόμων που εργάζονται στο σεξ από τις δημόσιες αρχές.
 • Να μην αποκαλυφθεί η κατάσταση της υγείας τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του ιού HIV, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

 

 1. Το δικαίωμα στην Υγεία

Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα για:

 • Ζωή χωρίς διακρίσεις, οικονομικά προσιτές και ειδικευμένη πολιτιστική πρόσβαση σε παγκόσμιες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Βασισμένες σ’ ένα εμπεριστατωμένο μοντέλο συναίνεσης που βασίζεται στα δικαιώματα, οι παροχές υπηρεσιών πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σεξουαλικές και αναπαραγωγικές υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες μείωσης της βλάβης από ψυχοδραστικές ουσίες και τη θεραπεία, βασική φροντίδα υγείας, θεραπεία των χρόνιων ασθενειών, ιατρικές επεμβάσεις και εγχειρήσεις, και μία συνεχή πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία για τον ιό HIV και άλλων Σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜN).
 • Απαλλαγή από την υποχρεωτική ή αναγκαστική εξέταση και θεραπεία των ΣΜΝ και του HIV, την αναγκαστική στείρωση και την υποχρεωτική φαρμακευτική αγωγή
 • Πρόσβαση σε αγαθά για ασφαλέστερο σεξ και στη χρήση φαρμάκων χωρίς την ανάγκη εγγραφής συμπεριλαμβανομένου της βιομετρικής παρακολούθησης ως προϋπόθεση για τη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες περίθαλψης.

 

 1. Το δικαίωμα στη Μετακίνηση και στη Μετανάστευση

Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα για:

 • Να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, να ζητήσουν άδεια εισόδου σε άλλη χώρα, και να αντιμετωπιστεί ισότιμα η συγκεκριμένη αίτηση χωρίς προκατάληψη.
 • Να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους και να ζητήσουν άσυλο, όταν υποβάλλονται σε κοινωνικοπολιτική βία ή άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Μετακίνηση εντός της πόλης ή της χώρας τους
 • Απαλλαγή από αυθαίρετη κράτηση, απέλαση ή απομάκρυνση, ιδιαίτερα στο όνομα των προσπαθειών για τον τερματισμό της εμπορίας ανθρώπων.

 

 1. Το Δικαίωμα στην Εργασία και την Ελεύθερη Επιλογή Επαγγέλματος

Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα για:

 • Εργασία και ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που εργάζονται στο σεξ και ζουν με τον HIV.
 • Ρυθμιστικά πλαίσια που διέπουν τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 • Ασφαλείς και υγειονομικά ελεγμένους χώρους εργασίας όπου οι εργαζόμενοι στο σεξ να αποζημιώνονται δίκαια, να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να είναι ασφαλείς από τους κίνδυνους για την υγεία και την κακοποίηση συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και σωματικής βίας.
 • Μη προκατειλημμένη απόρριψη πρόσληψης με βάση το ιστορικό στο χώρο της σεξουαλικής εργασίας.
 • Ίση πρόσβαση σε εργασιακές συμβάσεις και άλλα εργασιακά δικαιώματα.

 

Ακολουθήστε μας :
onpost_follow

Σχετικα Αρθρα

Σε ψήφισμα στο ΕΚ το θέμα των ελέγχων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

«Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: αυστηρότεροι έλεγχοι και απαιτήσεις ασφάλειας» θα είναι το θέμα της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την Τετάρτη τους δύο ευρωπαϊκούς κανονισμούς που θα καταστήσουν αυστηρότερες τις διαδικασίες πιστοποίησης και παρακολούθησης, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την ιχνηλασιμότητα[…]

Διαβάστε περισσότερα »

Τη μείωση των ρύπων υπερψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο

  Τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (Emissions Trading System) υπερψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο. Το ΕΚ ενέκρινε το νομοθετικό κείμενο της οδηγίας με 535 ψήφους υπέρ, 104 κατά και 39 αποχές. Μένει τώρα να το εγκρίνει επισήμως και[…]

Διαβάστε περισσότερα »

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *