Mednewscy

Mednewscy

Διαχρονική ανάλυση μελετών επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα του Eftrenonacog alfa στην αιμορροφιλία Β

H Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) και η Bioverativ Inc.   ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα από μια νέα διαχρονική post-hoc ανάλυση που καταδεικνύει ότι η εξατομικευμένη χορήγηση θεραπευτικών δόσεων παρατεταμένου χρόνου του Eftrenonacog alfa κάθε 14 ημέρες ή και περισσότερες μέρες μπορεί να αποτελέσει μια δυνητική επιλογή για άτομα με σοβαρή αιμορροφιλία Β που αναζητούν τα πλεονεκτήματα της προστασίας που παρέχει μια θεραπεία προφύλαξης με μειωμένο θεραπευτικό φορτίο. Η ανάλυση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο συνεδρίας αναρτημένων ανακοινώσεων της 59ης Ετήσιας Συνάντησης της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH).

Tο Eftrenonacog alfa είναι μια θεραπεία με ανασυνδυασμένο παράγοντα πήξης ΙΧ που αναπτύχθηκε με χρήση της τεχνολογίας σύντηξης Fc για την παράταση της κυκλοφορίας του στο σώμα. Το Eftrenonacog alfa διαθέτει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πραγματικής χρήσης από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία παρατεταμένου χρόνου για την αιμορροφιλία Β και έχει μελετηθεί σε περισσότερους από 150 ενήλικες, έφηβους και παιδιατρικούς ασθενείς σε διάστημα τριών ετών στο πλαίσιο ενός δυναμικού προγράμματος κλινικής ανάπτυξης και μιας μελέτης επέκτασης.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την πιλοτική μελέτη Φάσης 3 B-LONG σε 123 ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία Β, και τη μελέτη B-YOND, τη μακροχρόνια μελέτη επέκτασης για το Eftrenonacog alfa που συμπεριέλαβε 93 ασθενείς από τη μελέτη B-LONG, οι μελετητές αξιολόγησαν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 22 συμμετεχόντων στην μελέτη (ενήλικες και έφηβοι ≥12 ετών) που ανήκαν στην ομάδα εξατομικευμένης θεραπείας και μετέβησαν σε μακροχρόνια προφυλακτικά δοσολογικά σχήματα διάρκειας 14 ημερών ή και μεγαλύτερης. Δεδομένα από αυτή τη διαχρονική ανάλυση έδειξαν ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες πέτυχαν σταθερή προστασία από αιμορραγίες για διάστημα έως και τρία έτη, με εκτεταμένα δοσολογικά μεσοδιαστήματα προφυλακτικής χορήγησης.

Στην εν λόγω διαχρονική επισκόπηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 22 συμμετέχοντες της μελέτης που ακολούθησαν ποικίλα δοσολογικά σχήματα πριν την έναρξη της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μετέβησαν σε σχήματα με παρατεταμένα δοσολογικά μεσοδιαστήματα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της μελέτης. Πριν τη θεραπεία με Eftrenonacog alfa, οι 10 από τους 22 συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν λάβει θεραπεία προφύλαξης, ενώ οι 12 θεραπεία κατ’ επίκληση. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση έδειξαν:

  • Σχετικά με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία προφύλαξης πριν την έναρξη της μελέτης αναφέρθηκε καλή προστασία με παρατεταμένα δοσολογικά μεσοδιαστήματα διάρκειας 14 ημερών ή και περισσότερων και με ποσοστό αιμορραγίας (ABR) σε ετήσια βάση ίσο με 1,8 σε σύγκριση με 2,0 πριν την έναρξη της μελέτης.
  • Το διάμεσο ποσοστό αιμορραγίας σε ετήσια βάση μειώθηκε από 25 (22-36) σε 1,4 (0,6-5,8) για τους συμμετέχοντες που έλαβαν θεραπεία βάσει επεισοδίων πριν την έναρξη της μελέτης.
  • Η διάμεση (ενδοτεταρτημοριακή, IQR) διάρκεια της θεραπείας στο δοσολογικό σχήμα διάρκειας 14 ημερών ή και περισσότερο που εφαρμόστηκε στους 22 ασθενείς ήταν ίση με 3,4 (1,8-4,0) έτη.
  • Οι συμμετέχοντες της μελέτης των οποίων η θεραπεία περιλάμβανε δοσολογικά μεσοδιαστήματα ≥14 ημερών παρουσίασαν καλό έλεγχο με διάμεσο ποσοστό αυτόματης αιμορραγίας σε ετήσια βάση ίσο με 0,7 για τρία έτη.

Παλαιότερα στην Αμερικανική Αιματολογική Εταιρεία, η Bioverativ είχε παρουσιάσει δεδομένα από την προκλινική απεικονιστική μελέτη με τίτλο «Εξωαγγειακή κατανομή συμβατικών προϊόντων και προϊόντων παρατεταμένης ημίσειας ζωής του παράγοντα IX με χρήση in vivo απεικονιστικής ανάλυσης με την τεχνική SPECT σε ποντικούς με αιμορροφιλία Β»  [Extravascular Distribution of Conventional and EHL FIX Products Using In Vivo SPECT Imaging Analysis in Haemophilia B Mice], τα οποία έδειξαν ότι το Eftrenonacog alfa παρουσιάζει καλύτερη κατανομή και υψηλότερη απορρόφηση στους ιστούς στις περιοχές των αρθρώσεων συγκριτικά με άλλα μόρια του παράγοντα ΙΧ. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν μέρος μιας συνεχιζόμενης συνεργασίας στο πεδίο της απεικόνισης με την Invicro, LLC, με σκοπό τη διερεύνηση του αντίκτυπου της εξωαγγειακής κατανομής των θεραπειών με παράγοντα ΙΧ, συμπεριλαμβανομένου του Eftrenonacog alfa, για την προστασία από αιμορραγίες και τη βελτίωση της υγείας των αρθρώσεων.

 

 

Ακολουθήστε μας :
onpost_follow

Σχετικα Αρθρα

Νέα σειρά της ELPEN βάζει τέλος στους δερματικούς πόνους

Μια νέα σειρά προϊόντων που προσφέρουν ανακούφιση στους ανθρώπους με δερματικούς ερεθισμούς και συμπτώματα ακτινικής δερματίτιδας είναι τώρα διαθέσιμη στα φαρμακεία με την υπογραφή της ELPEN, της νούμερο 1 ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας. Τα προϊόντα είναι φυσικής προέλευσης και έχουν προκύψει κατόπιν εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας της ELPENμε στόχο την αποτελεσματική πρόληψη[…]

Διαβάστε περισσότερα »

Η φινγκολιμόδη είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση

Όπως ανακοίνωσε η Novartis σύμφωνα με την πρώτη πολυκεντρική μελέτη Φάσης IV για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και την κλινική έκβαση και τη Μαγνητική Τομογραφία στις ΗΠΑ (MS-MRIUS), επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα της φινγκολιμόδης υπό πραγματικές συνθήκες, υποστηρίζοντας προηγούμενα ευρήματα από δοκιμές Φάσης ΙΙΙ.   Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η φινγκολιμόδη είχε[…]

Διαβάστε περισσότερα »

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *